Preuzimanje baze podataka financijskih izvještaja

Napomena: Podaci iz financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva u .csv dokumentu za 2022. godinu prikazani su u valuti euro (konvertirani su iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22, 88/22)). Obveznici proračunskog računovodstva financijske izvještaje za 2022. godinu dostavili su Ministarstvu financija u kunama.