Pregled pojedinačnih financijskih izvještaja

Napomena: Podaci iz financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva za godine od 2015. do 2022. prikazani su u valuti euro (konvertirani su iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22, 88/22)). Obveznici proračunskog računovodstva financijske izvještaje za godine od 2015. do 2022. dostavili su Ministarstvu financija u kunama.